Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet i SOTF

(06.02.01) Årsmøtet i SOTF har valgt følgende styre i foreningen:

  • Torstein Flåm, leder
  • Edit Nystein, nestleder/leder hytte- og aktivitetskomite
  • Bente R. Gundersen, kasserer
  • Tore Christensen, sekretær
  • Leif-Thore Asbjørnrød, styremedlem/leder løypekomite
  • Grethe Verde, styremedlem/leder turkomite
  • Astri Fredheim Johnsen, styremedlem

Årsmøtet vedtok også flere mindre endringer i lagets vedtekter. Blant annet vedtok årsmøtet at foreningens medlemskontingent ikke lenger automatisk skal følge DNTs satser, men at disse satsene skal være et maksimumsnivå.

Et forslag fra styret i Barnas Turlag SOTF om å opparbeide stier for rullestolbrukere/barnevogner i området rundt Heisetra ble utsatt til neste årsmøte.

Styret la fram et regnskap med et driftsresultat på vel 100.000 kr. Med renteinntekter viser regnskapet for 2000 et overskudd på 203.246 kr.

Lenker:

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden