Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Vandringer i grenseland

Under siste verdenskrig måtte 50.000 nordmenn flykte fra landet. Omtrent halvparten av disse krysset grensa til Sverige i Østfold. I Sverige håpet de å finne trygghet og den friheten de ikke lenger hadde her i landet. En del av disse fluktrutene er i dag både ryddet og merket. I tillegg er det gitt ut et kart som er et samarbeid mellom svenske og norske grunneierlag og historielag.

Søndag 28. oktober skal vi gå en slik fluktrute, den kalles Galtedalsveien av lokalkjente. Vi starter fra Måstadsetra i Marker kommune (nær Ørje), og vi krysser etter hvert grensa ved grenserøys nr 34. Søndagens første vandring ender ved Enerhøgen i Dalen. Vi regner med å bruke 2 – 2,5 timer, med rast. Terrenget er middels tungt, litt opp og ned, noe myr, vi trenger gode støvler.

En annen viktig aktivitet i krigsårene var kurervirksomheten. Det finnes en rute som starter på Nordstrand i Oslo, videre gjennom Enebakk og krysser til slutt grensa ved riksrøys nr 38. Denne ruta var først og fremst en rute som ble brukt av kurerer, ingen lokale personer var involvert i denne aktiviteten. Post ble fraktet begge veier, propagandamateriell og våpen ble fraktet til Norge og opplysninger om tyske aktiviteter og tropper kom via denne ruta til Sverige. En del milorgfolk flyktet denne veien. Grindforsmoen, som ligger like innenfor grensa, var hovedkvarteret for denne aktiviteten. Bussen henter oss ved Enerhøgen og frakter oss til Grindforsmoen. Der vil vi få en orientering av lokalkjente før vi går tilbake til Norge på Timianruta (litt av denne).

Vi avslutter søndagsturen med å ta av fra kurerruta og fortsette på Moveien, en svært gammel, sannsynligvis militær, ridevei.

Bussen henter oss på Ulfsby etter ca 3 t gangtid.

Vi må regne med å starte tidlig denne søndagen, med ferge fra Horten kl 08:15.

Det blir buss, uten påmelding, fra P-plassen Jotun/Nybyen, kl 07:30 presis.

Ta med godt med mat og drikke og kanskje et tørt skift som kan ligge i bussen.

Ønsker du flere opplysninger? Da kan du ringe Edit på tlf 33 45 90 36.

Annonse kommer fredag 26. oktober.

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden