Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Rapport fra Barnas Turlag 2000

Barnas Turlag er SOTFs tilbud til barn på tur i følge med voksne. Barna er selvstendige medlemmer, betaler kontingent og har dermed en egen rolle i S.O.T.F.

2000 var oppstartsåret for Barnas Turlag. I begynnelsen av året var ca. 40 barn innmeldt via DNT. Nå, ca. et år senere, nærmer vi oss raskt 100 medlemmer.

SOTFs tradisjonelle arrangementer beregnet for både barn og voksne, blir nå gjennomført i regi av Barnas Turlag. Det gjelder:

 • Grillkveld, 16.06.2000
 • Aktivitetsdag, 17.09.2000
 • Bålkveld 14.10.2000
 • Førjulstreff 17.12.200.

Alle disse arrangementene har blitt holdt på Heistra.

I 2000 var følgende med i styret for Barnas Turlag: Ulf Ullring, Kristin Dahl, Inger-Anne Speilberg og Åge Bøen.

Årets aktiviteter hadde som målsetting å gi

 • 2 turtilbud hver måned, hvorav en tematur
 • Minst fire familiearrangementer på Heisetra
 • Råd og veileldning om turer, klær og utstyr
 • Mulighet for utstyrsbytte

Barnas Turlag begynte tursesongen 05.03.2000 med skitur på Viddaseter med sol og mye snø. Siden har turene stort sett vært gjennomført som planlagt. Barnas Turlag gjennomførte følgende arrangementer:

07.05 Vårblomsttur på Vesterøya
11.06 Fuglesangtur langs Svartåa
16.06 Grillkveld
20.08 Sopp- og bærtur
03.09 Kanotur på Hallevannet
17.09 Aktivitetsdag
01.10 Utsiktstur til Farmenrøysa
13.10 Bålkveld
05.11 Bjørnehitur
03.12 Planlagt skøytedag ble erstattet med tur fra Heistera
17.12 Førjulstreff på Heisetra

På de første turene og arrangmentene var deltagerantallet svært variabelt. Men høsten er turtid for familiene, og mellom 40-60 personer har deltatt på arrangementene siden august/september.

Forøvrig har Ulf Ullring, Kristin Dahl og Åge Bøen deltatt på DNTs "Møteplassen 2000" på Sørmarka i januar. T.O.T har arrangert 2 regionale møteplasser 14.08 og 13.11. Ulf Ullring har deltatt på disse. Kristin Dahl og Åge Bøen deltok på informasjonsmøte i L.O.T på Eikedalsetra 27.11., der L.O.T konstituerte et interimstyre for sitt Barnas Turlag og planla aktiviteter for 2001.

Barnas Turlag har anskaffet følgende utstyr :

 • 1 lavou med bunn
 • 1 vindsekk
 • 3 kniver
 • 2 sett nybegynner kniver
 • 5 kompass
 • 1 lasso

Vi konkluderer med et vellykket år for Barnas Turlag i SOTF, og aktivitetene har gått som planlagt og forventet. Mange nyttige erfaringer som er gjort, vil forhåpentligvis bidra til et godt år også i 2001.

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden