Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Sandefjord og Oplands Turistforening

Årsberetning 2001

HYTTEKOMITEENS ÅRSBERETNING FOR 2001

Komiteen har bestått av: Bjørg og Johan Arnt Kvalsten, Aase Asbjørnrød, Jan Diserud, Arne Teien, Solveig Haugland, Arnstein Andersen, Øivind Martinsen, Marie Tjomsland og Edit Nystein, (hytteansv.)

Hyttekomiteen har hatt ett møte, men telefonen har vært flittig brukt til å planlegge alle gruppas aktiviteter i det foregående år.

Søndagsåpent med hyttevakt:

Heisetra har vært åpen 46 ganger i 2001, medregnet Olsok. Barnas Turlag har i tillegg hatt sine aktivitetsdager.

Som hyttevakter har 45 personer stilt opp, en eller flere ganger. Foreningen er helt avhengige av alle disse velvillige hjelperne for å kunne beholde dette tilbudet til publikum. Besøket på disse dagene varierer ganske mye, fra noen få til "vaffelkø ut i gangen". Hyttevaktenes overnattingstilbud blir dessverre altfor sjelden brukt, men ordningen beholdes.

Utleie:

Heisetra har vært utleid 79 ganger i 2001. Av disse ble 2 ikke benyttet pga sykdom, og 10 var dag/kveldsarrangement uten overnatting. Det er registrert 1211 overnattinger. Heisetra var stengt for utleie i perioden ca 20.4-20.5 på grunn av takomlegging. Leietagerne er for det meste skoleklasser. Som regel er det lite å utsette på oppholdet, men noen ganger har det vært nødvendig med en telefon til ansvarlig leietager for å påpeke bl.a. dårlig rengjøring og andre forhold. Det er ikke hyggelig å måtte "svarteliste" noen

Nye ting anskaffet:

Et rommelig nytt bokskap er innkjøpt, ferdig behandlet og tatt i bruk. Et nytt bord-/benksett til terrassen og nye holdere til informasjonsmateriellet er kommet på plass. Taklys i spisestua er montert, de gir godt arbeidslys til møtevirksomhet. Trykktanken og pumpa på kjøkkenet var utsutt. Nye ble montert, og i tillegg ble det montert en ekstra trykktank pga stor belastning. En ny kran på kjøkkenet var også utslitt, den er skiftet.

Den største nyanskaffelsen til Heisetra er imidlertid nytt tak.

Dugnader:

Takets tilstand var årsak til bekymring og mange diskusjoner. Ville vi få lekkasje ved dårlig vær og kanskje lekkasjeskader? Da taket lå der nytt, med takstein i rette fine rader, takrenner, snøfangere og feietrinn på plass var vi svært fornøyde. Stor innsats i mange lange dugnadstimer av villige hjelpere.

Alt det andre dugnadsarbeidet på Heisetra må heller ikke glemmes. Et sted som er så mye i bruk av så mange, krever stor innsats når det gjelder vedlikehold og reingjøring. I den perioden som vi jobbet med taket var også en rekke personer travelt opptatt med alle de små og store oppgavene innendørs og ellers rundt hytta og i uthuset. Det ville bli ei lang liste…. Dugnadsinnsatsen var spesielt stor i mai/juni og oktober.

Omlegging av veien, utvidelsen av parkeringsmulighetene og utbedringen av parkeringsplassen har også bidratt til at Heisetra har blitt lettere tilgjengelig og kan benyttes av flere.

Heisetra er, som foran nevnt, meget brukt og besøkt. Vi hadde vel ingen ide om hvor stor denne trafikken ville bli den gang årsmøtet ga sitt klarsignal til bygging. Veivedlikehold er en ikke ubetydelig del av ansvaret foreningen har ved å eie og drive et sted som Heisetra. Dette ansvaret koster, også i kroner.
Vi har fått en fin adkomstvei til hytta vår, den er mye lettere å brøyte vinterstid, enklere å kjøre på glatta, noe som gjør både tilsyn og besøk hyggeligere. Dugnadsinnsatsen i forbindelse med rydding av veien var stor, og i tillegg fikk vi masse fin vinterved.

Olsok, 29.7.

Vi hadde også i 2001 vår vanlige Olsokfeiring på Heisetra, med grøt og saft, kaffe og vafler.

Musikk har også blitt en tradisjon, i likhet med hesteskokastingen.
Ca 70 stykker samlet på terrassen og rundt hytta.

Til slutt vil jeg, på foreningens vegne, takke alle dere som er med på å ta vare på hytta var. Alle dere som sier ja, og villig møter opp, gang på gang og jobber og står på slik at Heisetra framstår som det flotte stedet den er.

Uten å nevne navn vil jeg takke hver og en av dere spesielt, uten dere hadde vi ikke hatt den flotte hytta vår.

For hyttekomiteen,
Edit Nystein
hytteansvarlig

Årsmøtet 2002

Undergruppenes årsrapporter:

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden