Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Årsmelding for hyttekomiteen for 2000.

Gruppa har bestått av: Bjørg og Johan Arnt Kvalsten, Aase Asbjørnrød, Jan Diserud, Arnstein Andersen, Arne Teien, Øivind Martinsen, Solveig Haugland og Edit Nystein (hytteansvarlig).

Hyttekomiteen har hatt to møter og utstrakt telefonkontakt i året som ligger bak oss. Saker som vi har diskutert på møtene var bl. a priser, utleieregler og lignende, men det viktigste har vært planlegging av alle de praktiske gjøremålene som er knyttet til drift og utleie av Heisetra.

Hyttevaktordningen:

Heisetra har vært åpen for publikum 47 ganger i 2000, og 44 personer har en eller flere ganger hatt vakt på hytta. Besøket varierer en del, fra ganske få besøkende til det store "rushet". Eksakt antall besøkende er helt umulig å angi, da de aller fleste er "gjengangere". Har de skrevet navnet i boka en gang så er det unnagjort.

Hyttevaktene benytter dessverre sjelden mulighetene for gratis overnatting fra lørdag før vakt, men ordningen vil fortsette.

Utleie:

Hytta har vært utleid 67 ganger. 5 av disse ble ikke benyttet pga. akutt sykdom. Barnas Turlag har benyttet Heisetra vederlagsfritt 2 ganger i forbindelse med aktiviteter som gruppa har ansvar for. Den utleiefrie uka pr. måned er lite brukt av de andre komiteene enn hyttekomiteen, men ordningen vil bestå inntil videre.

Utleievirksomheten i begynnelsen av 2000 ble en del redusert. Dette skjedde pga. restriksjoner som Andebu kommune ga i forbindelse med bygging av rømningsvei fra hemsen i 2. etg. Etter brannsynbefaringen i desember 1999 kom det et pålegg fra Andebu kommune om bygging av rømningsvei og installering av et større brannvarslingsanlegg. Dette på bakgrunn av foreningens store utleie av hytta. Styret vedtok å fortsette denne utleien, og måtte derfor sette disse tiltakene i drift.

Branntrapp med foreskrevet bredde og et brannvarslingsanlegg med årlig (påkrevd) tilsynsavtale har vært i drift fra april/mai 2000.

Det har vært noen episoder med "ufrivillig alarm", til å begynne med, men nå ser det ut til å fungere bra.

Nye ting til hytta:

I tilegg til nevnte trapp og varslingsanlegg er det anskaffet ny støvsuger, to stiger som kan kobles sammen, vannkoker, ett nytt dobbelt vaffeljern, et utebord med faste benker, et utskåret skilt og diverse småting.

To store utematter er dessverre stjålet.

Dugnader:

To store dugnader ble holdt i år 2000, i mai og oktober, og begge gikk over flere dager. Antallet frammøtte til dugnaden i mai mangler, men 15 stykker møtte opp til dugnad en fin varm oktoberlørdag. Og det ble arbeid nok til alle……

Den vanlige storrengjøringen er tid- og mannskapskrevende. Den store bruken av hytta setter sine spor, både i form av slitasje og, ikke minst skitt. Alle dørblad og -karmer fikk en grundig oppskuring og deretter et strøk med panellakk. Møbler ble vasket og puter renset. Sengetøy blir skiftet og vasket to ganger pr. år. Oppskuring og oljing av terrassen og alle rekkverkene er også en tidkrevende jobb som må utføres i oppholdsvær. Raking og rydding ute, snekring av fliskasse i skjulet, diverse oppgaver med takrenner, takstein, vannbord o.a. Veien fikk et lass grus i høst, dette hadde nok forsvunnet hvis ikke vannet hadde blitt ledet vekk oppe ved kjettingen. Alt i alt, lista over utførte arbeider ville bli svært lang hvis alt skulle nevnes, men det er også mange oppgaver som ikke ble utført av mangel på tid. Vi har nok å ta fatt på i det nye året….

Hyttekomiteen har ansvaret for en årlig aktivitet på Heisetra:

Olsok, 29.7.

I vanlig tradisjonell SOTF-stil ble dette avviklet på Heisetra. I fin ettermiddagssol kunne ca. 70 spise olsokgrøten på terrassen. Grethe Berge spilte trekkspill og det hele ble avsluttet med hesteskokasting.

Til slutt vil jeg takke alle som har stilt opp, både sent og tidlig på Heisetra for foreningen vår. Uten alle dere som med villige hender og godt humør påtar seg, og ikke minst utfører store og små oppgaver, kunne ikke foreningen hatt dette tilbudet.

Uten å nevne navn vil jeg på foreningens vegne takke hver og en av dere spesielt, for innsatsen i året som gikk.

For hyttekomiteen
Edit Nystein
hytteansvarlig

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden