Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Sandefjord og Oplands Turistforening

Årsberetning 2001

LØYPEKOMITEENS ÅRSBERETNING FOR 2001

Året 2001 var et noe mer normalt driftsår for oss i løypekomiteen. Vi fikk en fin, om noe kort vintersesong og en brukbar høstsesong.

Også i år var det nedbørstopper som gav oversvømmelser i Svartåavassdraget.

Utbygging i Kodal

Det er i de senere år tilrettelagt flere mindre boligfelt i Kodal, særlig rundt Kodal sentrum. Et nytt felt, Rismyhr Nord, vil berøre Sandefjord-løypa vår, som må bevares. Vi ser det som positivt at folk bosetter seg i Kodal, noe som vil styrke lokalsamfunnet og på sikt redusere presset på kystsonen. Vi vil følge prosessen og være i forkant for å sikre friluftsområder og tilgjengelighet til vårt løypenett.

Utført dugnad

Vi har satt opp karttavler på Andersbonn og Rennesik for å markere at dette er gode utgangspunkter for fine turer. Vi har bygd et par nye broer. Bekkeløp er rensket opp, for å hindre utvasking av løypene. De fleste løypene er ryddet og remerket.

Annet

Vi har kjøpt inn ei motorsag for å lette arbeidet med rydding av løypene. Medlemmene i løypekomiteen var svært aktive i arbeidet med å rydde og klargjøre den nye veien og utvidelse av parkeringsplassen. Samtidig ble det samlet mye ved til hytta.

Vi var også sterkt involvert i omleggingen av hyttetaket på Heisetra.

Minneord

Den 19. oktober fikk vi den triste meldingen om at Arvid B. Klavenes hadde gått bort. Arvid var et meget aktivt medlem av løypekomiteen. Det var godt å ha hans kunnskaper å trekke veksler på. Han har nesten alene stått for opparbeidelse av løypa fra Holtehedde til Storemyr. Vi vil forsøke å holde den vedlike i hans ånd.

Våre tanker går også til Marianne.
Vi lyser fred over Arvids minne.

Løypekomiteen har i 2001 bestått av:
Leif-Thore Asbjørnrød som løypesjef, Arne M. Teien, Terje Asbjørnrød, Einar B. Gjestrum, Erling Hamsdokka, Gunnar Gulliksen, Arvid Verde, Tor Aasrum, Arvid B. Klavenes, Thorvald Trogstad, Wenche Bjønnes, Erik Numme og Trygve Holthe.

Takk for innsatsen!

Sandefjord, januar 2002
For løypekomiteen,
Leif-Thore Asbjørnrød

Årsmøtet 2002

Undergruppenes årsrapporter:

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden