Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Årsrapport fra løypekomiteen 2000

Året 2000 føyde seg inn i rekken av vanskelige driftsår for oss. Utrolig mye nedbør, men lite i fast form.

Værforhold
Vinteren 2000 gav oss kun korte perioder med skiføre, det virket som snøen gikk før den hadde lagt seg til rette. I begynnelsen av april fikk vi en del snø, men da var nok skisesongen over for de fleste.
Forsommeren var bra, men så kom regnet, og det gav seg liksom aldri. Regn og flom gjør det vanskelig å tilby gode løypeforhold. Det flate, myrlendte terrenget rundt Heisetra blir lett oversvømt.

Redningsaksjon på Heivannet
På grunn av vedvarende nedbør steg Nedre Heivann nærmest til gamle høyder. En skulle tro at noen hadde stengt dammen! Dette førte til at broer, plankeganger og rastebord fløt rundt på hele vannet, og la seg til langt innpå land. Vi måtte ut med båt for å taue alt på plass igjen. Dette måtte skje mens vannet var stort, slik at vi kunne få det flått. Så kunne vi taue det på plass, og få gjort det fast. Litt av et styr, tre mann i et lite plastskall, med ei stor bro på slep. Vi har allsidige oppgaver i løypekomiteen!

Friluftskorridor
Planleggingen av næringsområdet på Kullerød Nord går sin gang, og ser ut til å bli gjennomført. Det er beklagelig at en går til angrep på det unike Ralandskapet og plasserer industri så nær opp til boligområder.
Vi kunne tenkt oss at næringsområdet og adkomstveien ble flyttet østover. Da hadde vi fått industri kun på den ene siden av løypa, og Sandefjord-Kodal løypa hadde unngått kryssing av adkomstveien.
Det ser imidlertid ut til at SOTF får gjennomslag for en grøntkorridor gjennom området. Her vil løypa vår gå forholdsvis uhindret fra undergangen ved Torpveien til Raveien.

Tilknytning til nasjonalt løypenett
Arbeidet med sammenkobling av Sandefjords- og Tønsbergs løypenett mot Larvik ved Presteseter har fortsatt. Saken er fremmet på flere STV- møter, og er kjørt frem som en viktig sak for turistforeningene i Vestfold.
Vi har vært på flere befaringer, og har nå overlevert et trasee-forslag til TOT (Tønsberg Tf.). Traseen fra Solbergvann og frem til Svarstad går i TOTs løypeområde. Til våre skal vi ha en befaring med TOT som så vil kjøre saken videre overfor grunneierne. Traseen videre fra Svarstad til Presteseter vil LOT være ansvarlige for.
Da er løypene våre knyttet sammen fra kyst til vidde.

Annet
Vi har kjøpt inn tre karttavler for bl.a. å bedre informasjonen på Andersbånn.
På Raubergskarvene i løypa mot Bølevann har vi bygd ny klatrebukk over sauegjerdet.
Det fortsatte å regne nesten hele året ut. Men til slutt ble det opphold og noen kuldegrader. Så når snøen omsider kom de siste dagene av år 2000 lå det til rette for en fin vintersesong!

Løypekomiteen har i 2000 bestått av:
Leif-Thore Asbjørnrød som løypesjef, Arne M. Teien, Terje Asbjørnrød, Einar B. Gjestrum, Erling Hamsdokka, Gunnar Gulliksen, Arvid Verde, Per Ivar Mørk, Arvid B.Klavenes, Thorvald Trogstad, Wenche Bjønnes, Erik Numme og Trygve Holthe.

Takk for innsatsen! 

Sandefjord, januar 2001

For løypekomiteen
Leif-Thore Asbjørnrød

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden