Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Sandefjord og Oplands Turistforening

Årsberetning 2001

ÅRSRAPPORT NATURVERN 2001

Signaler fra næringsliv og boligbyggelag bekrefter nødvendigheten av å følge med på hva som skjer i våre nærturområder. Sist i oktober uttalte adm. dir. i Sandefjord Boligbyggerlag at større fjell og skogsområder rundt Sandefjord og nedenfor Raet (Marum, Hjertås, Helgerød m.m.) burde settes av som boligområder. Lysløyper og turveier kunne innreguleres i selve boligområdet, mellom bebyggelsen. Sandefjord kommunes næringslivskoordinator etterlyser også byggeklare kommunale næringsarealer.

Av saker det har vært jobbet med i år 2001 kan nevnes:

Folehavna

I forkant av bystyrebehandlingen ble det forsøkt å drive litt mediepåvirkning i form av leserbrev og andre oppslag. Spenningen var stor da forslaget til avtale mellom Sandefjord kommune og Folehavna A/S (grunneierne) skulle behandles i bystyret i 22.mars. I avtalen lå det bl.a. tillatelse til oppføring av syv nye hytter i området. Mot Fremskrittspartiets og Høyres (med unntak av to representanter) stemmer gikk resten av bystyret inn for at avtalen ikke skulle gjennomføres. Politikerne sa også nei, med knappest mulig flertall (24 mot 23 stemmer), til å gå til nye forhandlinger med Folehavna A/S. Men den som trodde at dette var det endelige resultatet må tro om igjen. Rådmannen i Sandefjord kommune og Folehavna A/S er av den opp fatning at bystyret er forpliktet til å legge frem en reguleringsplan for området.

Høringskommentarer til kommuneplanutkast, Andebu kommune 2001-2020

Ulf, Leif-Thore og Torstein utarbeidet en solid høringsuttalelse til kommuneplanutkast for Andebu kommune 2001-2020.

Høringsuttalelse ang. lov om fritids- og småbåter med forbud mot vannscootere

Torstein utarbeidet en høringsuttalelse til Sandefjord kommune vedr. mulighet til dispensasjon fra forbud mot bruk av vannscooter gjennom lokale forskrifter. SOTF så ingen grunn til å avvike fra forbudet.

Kullerød Nord

Planleggingen av næringsområdet på Kullerød Nord har fått stor oppmerksomhet av løypesjefen mhp. en friluftskorridor gjennom området.

Om allmennhetens adkomst fra Buerhagen til Sjøbakken

Det er gledelig å se at politikerne går inn for å gjenåpne en gammel ferdselsvei fra Buerhagen til Sjøbakken. Dette er en sak som SOTF uttalte seg til i 1999, og som vil være et viktig bidrag for kyststien i Vesterøya.

Tore Christensen
Naturvernkontakt

Årsmøtet 2002

Undergruppenes årsrapporter:

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden