Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Sandefjord og Oplands Turistforening

Årsberetning 2001

SENIORGRUPPAS ÅRSBERETNING FOR 2001

År 2001 har vært et meget rikt år for Seniorgruppa i Sandefjord og Oplands Turistforening.

Vi startet allerede 28.mars med tur til Mokollen/Mølleråsen med et brukelig fremmøte. En grunnstamme var lagt. Denne grunnstammen har i år 2001 hatt en eventyrlig evne til å dra andre med seg. Man skal være forsiktig med å nevne navn, men her har Ågot og Thorbjørn Mathisen gjort en formidabel jobb. Hjertelig takk.

Programmet står oppført med 22 turer. Men det ble mange flere da de ikke ville gi seg i høst. Det ble minst tre eller fire turer ekstra. Som nevnt ovenfor, øket antallet fra tur til tur. På slutten av sesongen var vi mellom 25 og 30 på hver tur.

Prikken over ien var turen til Nøsen Fjellstue med 30 deltakere. For meg var det en stor opplevelse, for vi hadde med en slagpasient og to hvor bena ikke lystret så godt som før. De ga alle tre uttrykk for at fjellturen hadde vært en stor opplevelse.

Programmet for år 2002 er allerede lagt og kommer i hovedforeningens folder.

Til slutt vil jeg takke Hovedstyret for den økonomiske støtte vi fikk i år 2001, uten den hadde det ikke møtt så mange på turene vare. Et godt synlig avertissement gjør underverker.

 

Leif Jahre

Årsmøtet 2002

Undergruppenes årsrapporter:

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden