Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Årsrapport fra seniorgruppa

Seniorgruppa meddeler:

Vi har i år 2000 hatt et godt og trivelig år. Tur hver onsdag fra og med april til og med juni, og fra og med september til og med november.

Antall deltakere har variert fra 10 til 20 personer. Det er kommet med flere nye i høst, så vi er optimistiske for neste år.

Vi har hatt tre høydepunkter. Først hadde vi besøk fra Tønsberg med tur til Tønsberg Tønne, derfra kom det 72 personer. Fra Sandefjord stilte vi med 14 personer.

Høydepunkt nr; 2,var tur til Akerselva i Oslo. Vi stilte med buss med garanti fra Hovedforeningen om at de ville dekke underskuddet inntil et visst be1øp. Vi fikk pårne1ding fra hele 36 personer, så Hovedforeningen slapp med bare noen få kroner. Seniorgruppa takker for garantien som hjalp oss veldig.

Høydepunkt nr. 3, var tur til Kalhoved med to overnattinger.

Vi var 12 deltakere. Mye eller lite avhenger av øyne som ser, vi som var med på turen hadde det aldeles utmerket. Det blir også fjelltur neste år.

I skrivende stund er det ikke helt avgjort hvem som skal ta ansvaret neste år. Hvis det går som jeg håper vil jeg benytte anledningen til å takke Hovedforeningen for godt samarbeide. Det har vært fem trivelige år.

Med hilsen
Leif Jahre

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden